Yeni Üye | Üye Giriş
ÇözümBank
ÇözümBank IT Mail Grubu Biz Kimiz

ÜYELİK KURALLARI

ÇözümBANK web sitesini ziyaret ederek ve/ya ÇözümBANK üyesi olarak, ÇözümBANK web sitesinin kullanım koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen ve ÇözümBANK web sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.

 

ÇözümBANK kullanım koşulları http://www.cozumbank.com/Kurallar.aspx adresinde yer almaktadır. Kullanım koşullarına bağlantı sağlayan metin, http://www.cozumbank.com/UyeKayit.aspx de yer almaktadır. Cozumbank Yönetimi , bu sayfada ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere herhangi bir zamanda bu koşullarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

ÇözümBANK kullanıcıları ve üyeleri, http://www.cozumbank.com/UyeGiris.aspx adresine her yeni girişlerinde, güncellenmiş maddelerini kabul etmiş sayılmaktadırlar. Bu nedenle lütfen “ ÇözümBANK Kullanım Koşulları ” sayfasını düzenli olarak takip ediniz.

 

ÇözümBANK kullanıcıları ve üyeleri, güncellenen sözleşme maddelerini uygun bulmamaları durumunda, diledikleri zaman ÇözümBANK üyeliğini bitirebilirler ve/veya ÇözümBANK web sitesini kullanmaktan vazgeçebilirler. ÇözümBANK kullanıcıları ve üyeleri, bu konuda ÇözümBANK Yönetimi ’nden herhangi bir hak talep edemezler.

 

ÇözümBANK Kullanım Koşulları ’nı ihlâl etmeniz durumunda ÇözümBANK Yönetimi, ÇözümBANK yazarlığınıza son verebilir;  kişisel sayfanızı kapatabilir; yazılarınızı yayından kaldırabilir ve/veya aleyhinize dava veya hukuki takip yoluna gidebilir.

 

1. ÇözümBANK hizmeti, hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. Ayrıca ÇözümBANK altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem de yapılamaz.

 

2. ÇözümBANK web sitesinin içeriği ve yazılımı, her türlü fikri ve mali hakkı ÇözümBANK Yönetimi ’ne aittir. ÇözümBANK kullanıcıları ve üyeleri, ÇözümBANK web sayfasını veya içindekileri izlemek ve/ya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden ÇözümBANK Yönetimi’nin açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ederler.

 

3. ÇözümBANK kullanıcıları ve üyeleri, ÇözümBANK web sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ederler. Aksi takdirde ÇözümBANK Yönetimi’nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıdan aynen rücu edilir.

 

4. ÇözümBANK kullanıcıları ve üyeleri, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla ÇözümBANK web sitesini kullanamaz. Siteye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan kullanıcılar, siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. ÇözümBANK kullanıcıları ve üyeleri, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde ÇözümBANK Yönetimi’nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıya rücu edilir.

 

5.  ÇözümBANK kullanıcıları ve üyelerinin, ÇözümBANK web sitesini yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin ÇözümBANK Yönetimi’ne bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları iptal edilir. ÇözümBANK Yönetimi’nin ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığını kendi teknik olanakları ile şüphelenmesi halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının siteye erişim veya siteyi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce iptal etme hakkı saklıdır.

 

6. ÇözümBANK kullanıcıları ve üyelerinin, ÇözümBANK web sitesini başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik ve/veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, siteyi kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri zarar ve ziyanları, bu zararlar nedeniyle oluşan talepleri, bizzat kendileri ve/veya makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceklerini ve onların bu zararlarını gidereceklerini kabul ederler.

 

7. ÇözümBANK Yönetimi, ÇözümBANK web sitesinin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. ÇözümBANK Yönetimi, ÇözümBANK kullanıcılarının ve üyelerinin, ÇözümBANK web sitesinden yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. ÇözümBANK Yönetimi, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dâhil olmak üzere, ÇözümBANK web sitesinin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

 

8. ÇözümBANK üyeleri, kendilerine tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde ÇözümBANK Yönetimi’nin söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. ÇözümBANK üyelerinin ÇözümBANK üyeliğiyle sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına devredilemez.

 

9. ÇözümBANK yazarı olarak kabul edilen kullanıcı, ÇözümBANK web sitesinde uygunsuz ve/veya Türkçe ’nin kullanım kurallarına aykırı içerik yayınlayamaz. ÇözümBANK Yönetimi, kendi takdirine göre, yayın ilkelerine aykırı bulduğu, uygunsuz gördüğü her çeşit içeriği yayınlamama ve / veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

 

10. ÇözümBANK yazarlığına kabul edilen kullanıcılar, yazılarında özel hayatlara ilişkin uygunsuz yayın yapmayacaklarını taahhüt etmiş olurlar. ÇözümBANK Yönetimi, buna aykırı davranan kişilerin yazılarını yayınlamama ve/veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

 

11. Bunun haricinde, ÇözümBANK Yönetimi, dilediği üyeye veya üyelerine sağladığı hizmeti geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tümüyle sona erdirme hakkına sahiptir. ÇözümBANK Yönetimi, kendi takdiri çerçevesinde, gerekli gördüğü durumlarda dilediği üyenin yazılarını ve/veya yorumlarını yayından kaldırabilir, düzenleyebilir veya silebilir.

 

12. ÇözümBANK kullanıcıları ve üyeleri, ÇözümBANK web sitesine gönderdikleri her tür içeriğin doğruluğunu, fotoğrafların konuyla bağlantılı olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceklerini, yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin ÇözümBANK Yönetimi ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından ÇözümBANK Yönetimi’ne karşı yöneltilebilecek tüm talepleri, kendilerine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

13. ÇözümBANK Yönetimi’nin her zaman, tek taraflı olarak ÇözümBANK web sitesini sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır.

 

14. ÇözümBANK Yönetimi, kullanıcı ve üyelerinin bilgilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, kullanıcı ve üyelerinin yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı ve üyeler, bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabilecekleri zararlarla ilgili olarak ÇözümBANK Yönetimi’nden herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmişlerdir.

 

15. ÇözümBANK web sitesine üyelik başvurusunda bulunmak, ÇözümBANK yazarı olmanın ön koşulu olmakla beraber yeterli koşulu değildir. ÇözümBANK yazarı olmak için başvuru işlemlerini tamamlayan kullanıcıların başvuruları ÇözümBANK Yönetimi tarafından değerlendirilir; sadece uygun görülen yazarlar ÇözümBANK sitesi yazarı olarak kabul edilir. ÇözümBANK web sitesine gönderilen her tür içerik, yönetici onayından geçtikten sonra ÇözümBANK sitesinde yayınlanmaya başlar.

 

16. ÇözümBANK Yönetimi, kayıtlarını eksik giren üyelerin ve/veya yazarın ÇözümBANK web sitesinin kullanım koşullarına uygun olmadığını tespit ettiği üyelerinin hesapları hiçbir açıklama yapmaksınızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir. Ayrıca ÇözümBANK Yönetimi, belirli zaman dilimi boyunca güncellenmediğini tespit ettiği üyelerin hesaplarını da hiçbir açıklama yapmaksınızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir.

 

17. ÇözümBANK kullanıcıları ve üyeleri, ÇözümBANK web sitesini değer yaratacak bir içerik üretmeksizin, sadece ve doğrudan ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, bu site aracılığıyla ürün/hizmet tanıtımı girişiminde bulunamaz. ÇözümBANK Yönetimi, kendi kişisel takdirine göre, ÇözümBANK web sitesini bu amaçlarla kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklere son verme ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkına sahiptir.

 

18. ÇözümBANK Yönetimi, ÇözümBANK üyelerinin ve/veya yazarlarının yazılarında çeşitli formatlarda tanıtım veya reklam görüntüleri, yazıları veya bağlantıları yayınlama hakkına sahiptir. ÇözümBANK Yönetimi, dilediği üye veya üye grupları için reklam uygulaması yapabilir veya yapmayabilir.

 

19. ÇözümBANK Yönetimi, ÇözümBANK kullanıcıları ve üyelerinin sağladıkları içerikleri, Cozumbank.com bünyesinde çeşitli sayfalarda ön plana çıkarılabilir veya çıkarılmayabilir.

 

20. ÇözümBANK yazarı, kişisel ÇözümBANK sayfasını kapatırsa, o güne kadar ürettiği yazılar ve makaleler ÇözümBANK Yönetimi tarafından kullanım hakkı saklı kalacaktır.

 

21. ÇözümBANK yazarı, yazmış olduğu yazılar ile ilgili olarak herhangi bir bedel talep etmeksizin, yazılarının Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanunun 21, 22, 23., 24., 25. maddelerinde düzenlenen mali haklarının ÇözümBANK Yönetimi ne herhangi bir süre ve yayın kısıtlaması olmaksızın devrettiğini, söz konusu yazılarının önceden izin almaya gerek olmaksızın ÇözümBANK Yönetimi’nin karar verdiği basın ve yayın organlarında yayınmasına muvafakat ettiğini, bu hususun muvafakatname/yetki belgesi niteliğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda ÇözümBANK Yönetimi, ÇözümBANK sitesinde yayınlanan her çeşit yazıyı, özgün eseri, yayınlarında, yayınlayacağı kitap, dergi, gazete ve benzeri süreli ve süresiz yazılı basın araçlarında kullanma hakkına sahiptir.

 

22. ÇözümBANK Yönetimi, ÇözümBANK kullanıcıları ve üyelerinin, ÇözümBANK web sitesini ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, kullanıcıyı yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda ÇözümBANK Yönetimi, ÇözümBANK Kullanım Koşulları’nda öngörülen tedbirleri de almak hakkına sahiptir.

 

23. Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden ÇözümBANK kullanıcıları, üyeleri ve yazarları bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde ÇözümBANK Yönetimi’nin kullanıcıya karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.

 

24. ÇözümBANK kullanıcıları ve üyeleri, ÇözümBANK web sitesini kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, İstanbul Mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar. 

 

25. ÇözümBANK websitesi ve mail grubu üzerinden çalıştığınız bankaya ait hiçbir özel veri paylaşımına izin verilmemektedir. Paylaşım amacı ile kurulan bu ortamdaki paylaşımlar daha çok genel bilgi , vizyon aşılama ve yöntem gösterme temellerine dayalı olmalıdır. Özellikle banka sistemlerine güvenlik yönünden zaafiyete uğratacak her türlü içerik paylaşımı yasaktır. Bu ve benzeri paylaşımlardan ÇözümBANK yönetimi sorumlu değildir